TERMA & SYARAT : DROPSHIP INSPIRE CAFE

Anda bertanggungjawab untuk sentiasa patuh kepada terma & syarat ini untuk terus menjadi ahli keluarga Dropshipper kami. Pastikan anda merujuk kepada pekeliling yang terbaru.

Terma Dan Syarat Rev 1 : 2020, April 10

1] Dropship mestilah berumur 18 tahun dan keatas.

2] Produk Celiq & Hand Sanitizer adalah hak milik yang sah Inspire Group Trading Sdn Bhd.

3] Dropship boleh menjual terus produk Inspire Group Trading Sdn Bhd kepada pelanggan dengan harga  yang ditetapkan oleh pihak HQ.

4] Dropship hendaklah membuat bayaran penuh ke dalam akaun syarikat Inspire Group Trading Sdn Bhd bagi harga yang telah ditetapkan HQ dan komisyen akan dibayar kepada dropship setiap awal bulan.

5] Dropship mestilah berdaftar dan membuat pembelian dengan HQ sahaja. Proses pembelian dropship akan dibantu oleh team kami.

6] Dropship dilarang sama sekali bermain harga dan tidak mengikut harga yang diselaraskan oleh HQ, jika didapati dropship berbuat demikian dengan bukti yang kukuh status dropship akan ditamatkan serta merta.

7] Dropship dilarang meniru dan mengeluarkan produk menggunakan nama Celiq atau mana-mana product Inspire Group Trading Sdn Bhd dan jika ada, pihak HQ boleh mengambil tindakan undang-undang.

8] Jika dropship memasarkan / mengiklankan secara online, pembelian dibebaskan mengikut kawasan pelanggan dan penghantaran akan dibuat oleh pihak HQ.

9] Dropship bertanggungjawab menjaga dan memberi servis yang terbaik kepada pelanggan.

10] Dropship bertanggungjawab menjaga kredibiliti produk & company Inspire Group Trading Sdn Bhd.

Terma Dan Syarat Rev 0 : 2020, February 2

1. Dropship mestilah berumur 18 tahun dan keatas.

2. Produk Celiq adalah hak milik yang sah Inspire Group Trading Sdn Bhd.

3. Dropship boleh menjual terus produk Celiq kepada pelanggan dengan harga yang ditetapkan.

4. RM 30 adalah yuran penyertaan sebagai dropship. Anda akan diberikan beberapa pack percubaan Celiq dan brochure untuk memudahkan dropship menjual produk Celiq.

5. Jika dropship tidak membuat pembelian selama 3 bulan berturut-turut, kelayakan sebagai dropship akan ditamatkan.

6. Dropship mestilah berdaftar dan membuat pembelian dengan HQ sahaja

7. Dropship dilarang sama sekali bermain harga dan tidak mengikut harga yang diselaraskan oleh HQ, jika didapati dropship berbuat demikian dengan bukti yang kukuh status dropship akan ditamatkan serta merta.
Harga siling : RM115
Harga lantai : RM95

8. Harga kos untuk dropship bagi setiap kotak CELiQ adalah RM 80.

9. Setiap pembelian dropship perlulah bayar ke akaun RHB atas nama Inspire Group Trading Sdn. Bhd, No. Akaun: 2124 57600 24185.

10. Dropship hanya dibenarkan memaparkan Harga Siling produk Celiq pada mana-mana iklan.

11. Dropship dilarang meniru dan mengeluarkan produk menggunakan nama Celiq dan jika ada, pihak HQ boleh mengambil tindakan undang-undang.

12. Jika dropship memasarkan / mengiklankan secara online, pembelian dibebaskan mengikut kawasan pelanggan dan penghantaran akan dibuat oleh pihak HQ.

13. Semua iklan di media sosial hendaklah disertakan degan #celiq

14. Dropship bertanggungjawab menjaga dan memberi servis yang terbaik kepada pelanggan.

15. Dropship bertanggungjawab menjaga kredibiliti produk & syarikat Inspire Group Trading Sdn Bhd.